მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 381

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 448

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 436

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 721

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 893

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 774