მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 178

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 228

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 259

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 545

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 671

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 608