მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 1183

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 1237

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 1240

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 1528

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 1787

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 1434