მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 1878

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 1905

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 1922

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 2188

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 2491

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 1915