მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 541

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 598

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 571

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 871

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 1064

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 907