მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 917

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 948

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 934

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 1237

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 1499

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 1206