საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

 სამეურვეო საბჭო: ქეთი ქანთარია, ლაშა ბუღაძე, გიორგი ლობჟანიძე, ირაკლი კაკაბაძე, გაგა ნახუცრიშვილი, დავით რობაქიძე, ალექს ჩიღვინაძე, გიორგი შონია, ნინო ბექიშვილი, ირაკლი ლომოური, ირინე ჭოღოშვილი.

პარტნიორები